Sprzedaż ratalna

Przeszukuj:
Kredyty ratalne pozwalają na sfinansowanie zakupu towarów i usług, kiedy posiadane przez nas środki finansowe nam na to nie pozwalają. W ratach możemy spłacać sprzęt AGD i RTV, komputerowy, artykuły i materiały budowlane oraz usługi edukacyjne jak kursy językowe i wycieczki zagraniczne. Kredytobiorcą może zostać, każda osoba fizyczna, która:

Przepisy regulujące przyznawanie kredytów ratalnych, zostały w taki sposób skonstruowane, aby mogły trafić do jak najszerszej rzeszy klientów. Są czasem jedynym sposobem nabycia niezbędnych do codziennej egzystencji towarów.

Udzielenie kredytu ratalnego następuje na podstawie umowy pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, kwota kredytu nie może być wyższa niż 100% wartości towaru lub usługi. Ubiegając się o kredyt składamy odpowiedni wniosek kredytowy w banku lub za pośrednictwem miejsca, w którym nabywamy towar lub usługę. Do wniosku zobligowani jesteśmy dołączyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzające nasze dochody.

Spłata kredytu z odsetkami odbywa się za pomocą cyklicznych, co miesięcznych rat. Termin płatności jest ustalany pomiędzy klientem a bankiem. Istniej możliwość renegocjacji terminu w aneksie dołączonym do kredytu.